RESPONSABIL DE MEDIU

Programul “Responsabil de mediu” permite cursantilor sa dobandeasca cunostinte specifice in domeniul protectiei mediului si se adreseaza reprezentantilor cu atributii si responsabilitati in protectia mediului din diferite organizatii, autoritati publice si agenti economici.

 

Referinte: Cadru legislativ national si european de conformare cu legislatia de protectia mediului, directive UE, standarde europene specifice ISO 14001.

Obiective exprimate in competente profesionale

1. Aplicarea prevederilor legale privind protejarea mediului;2. Aplicarea prevederilor legale privind un mediu sanatos, securitate în munca si in domeniul situatiilor de urgenta;3. Aplicarea procedurilor de calitate;4. Coordonarea procesului de instruire in domeniul mediului;5. Gestionarea actelor normative de mediu;6. Elaborarea programului de management de mediu; 7. Elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu;8. Monitorizarea factorilor de mediu;9. Realizarea auditului intern;10. Elaborarea programului de audit intern;11. Supravegherea activitatii de pregatire pentru situatiile de urgenta;12. Întocmirea documentatiei de management de mediu;

13. Raportarea activitatii de mediu.

Cunostinte dobandite

Identificarea problemelor de mediu; monitorizarea factorilor de mediu; evaluarea conformarii cu cerintele legale de mediu; efectuarea raportarilor de mediu (gestiune deseuri, declaratii catre fondul de mediu, acte, avize de insotire transport predare substante periculoase, bilant de solventi, gestiune ambalaje, gestiune substante toxice si periculoase, cerinte REACH); obtinerea si tinerea sub control a documentatiilor specifice de mediu (avize, acorduri, autorizatii, contracte, etc) necesare functionarii activitatilor; realizarea de documentatii de mediu; etc.

Costuri

  • Cost curs: 990 lei
  • Cost cazare: 1790 lei/sgl

Persoana de contact

Diana Dutu – 0770.170.868

Adresa

Contact

Secretariat

Telefon: 0755.250.630

Fax: 031.005.02.01

Email: office@trainingpartener.ro

Email: inscrieri@trainingpartener.ro