Lectori

Dorel Selaru

Dorel Șelaru este lector autorizat ANC, cu o experiență de peste 10 ani în domeniul achizițiilor publice, în ultimii 5 ani desfășurând activități de control în cadrul Direcției Generale de Supraveghere și Evaluare a A.N.R.M.A.P.

De-a lungul carierei sale, a urmat numeroase cursuri de formare profesională în domeniul achizițiilor publice, Formator, Implementarea standardelor de calitate ISO 9000, Implementarea proiectelor finanțate din instrumente structurale, Manager proiect.

Expertiza pe care o deține în domeniul achizițiilor publice reiese și din evaluarea a peste 500 de documentatii, proceduri de atribuire a contractelor de achizitii publice din fonduri bugetare, cat si din fonduri comunitare.

Dorel Șelaru a lucrat atât în mediul privat, cât și în cel public, ocupând diferite funcții (Director Tehnic și de Marketing, Director Vânzări, Consilier clasa I (ANRMAP), în prezent fiind Manager Consultanță Achiziții Publice și lector autorizat pentru diferite cursuri:

 • Expert achiziții publice;
 • Soluții eficiente în achizițiile publice;
 • Rolul primarului în achizițiile publice.

Ȋn calitate de lector, domnul Dorel Șelaru s-a remarcat ca fiind o persoană dinamică, cu abilități excelente de comunicare și relationare.

Nicoleta Khedidi

Nicoleta Khedidi, ocupa, in momentul de fata, postul de Director Resurse Umane in cadrul Camerei Deputatilor. 

Doamna Khedidi este Formator acreditat si are o experienta de peste 10 ani in domeniul de training, perioadă în care a oferit consultanta pe Resurse Umane, atat managerilor din sectorul public, dar si clientilor din mediul privat de afaceri sau a celor din organizatiile non-profit.

Nicoleta Khedidi a sustinut foarte multe cursuri de-a lungul timpului, atat pe plan local, cat si international. Pe parcursul carierei sale, a organizat si sustinut programe de pregătire profesionala atât pentru personalul cu functii de executie cât si pentru echipe manageriale de linie sau de top. A participat cu sustineri proprii si lucrari de specialitate la conferinte cu tematica de profil organizate la nivel national, cât si international. Doamna Khedidi este de asemenea atestată pentru formarea profesionala a adultilor, pe baza pregatirii profesionale intense in cadrul programului de Master in Management Public de la Universitatea Potsdam, Germania.

Calificări relevante:

 • Training şi managementul resurselor umane: Nivel înalt de competenţă profesională în elaborarea şi livrarea de programe de training pentru funcţionarii publici din România, încadraţi la toate nivelurile organizaţionale. Experimentată pentru o gamă largă de activităţi de MRU, de la restructurarea organizaţională până la fişe de post detaliate, incluzând evaluarea nevoilor de formare, elaborarea şi derularea planului de formare formare profesională, standarde de asigurare a calităţii şi evaluare prin proceduri de control managerial intern.
 • Abilităţi manageriale: Experienţă vastă şi capacitate de exercitare cu profesionalism şi responsabilitate a unei funcţii publice de conducere. Abilităţi demonstrate de management de proiect, de prezentare, de comunicare, precum şi o foarte bună comunicare inter-personală la nivel de middle şi top management.
 • Abilităţi personale: Abilitatea de a dezvolta şi implementa soluţii practice şi pragmatice. Abilităţi foarte bune de comunicare. Persoană cu capacitate de automotivare/ lucrător în echipă/ devotată calităţii. Flexibilitate, adaptabilitate la schimbări şi abordare profesionistă şi comfortabilă în relaţia cu beneficiarii.
 • Livrarea de pachete de training profesioniste, în limba engleză: Expertiză de înaltă ţinută profesională în livrarea de training în limba română şi engleză, pentru domeniile specifice de activitate, subscrise domeniului general de management public.
 • Dezvoltare şi management de resurse umane: Experienţă complexă şi vastă în administrarea de dosare de personal, motivare salarială şi non-salarială, salarizare şi administrarea carnetelor de muncă, managementul funcţiei publice şi a funcţionarilor publici, managementul raporturilor şi a conflictelor de muncă, relaţia cu sindicatele şi rezolvarea conflictelor de muncă, managementul personalului şi a încărcării cu personal, formarea profesională şi evaluarea performanţelor profesionale, audit de resurse umane.
 • Experienţă profesională la nivel înalt în managementul procesului de recrutare şi selecţie: Participare ca Preşedinte şi membru în numeroase comisii de recrutare şi selecţie pentru o gamă vastă de profile profesionale, de la selecţia de tineri profesionişti pentru burse guvernamentale internaţionale până la recrutarea şi selecţia de înalţi funcţionari publici.
 • Abordare critică şi analitică în scrierea de politici şi strategii: Experienţă de peste 7 ani în elaborarea de politici, strategii şi manuale de training şi de peste 5 ani în elaborarea de politici, strategii şi ghiduri/manuale pentru dezvoltarea resurselor umane.
 • Capacitate de analiză şi sinteză comparativă la nivelul managementului funcţiei publice şi dreptului muncii. – elaborarea de regulamente şi norme pentru managementul organizaţiilor publice şi al statutelor speciale de personal în administraţia publică. Experienţă şi expertiză specifică la nivelul managementul funcţiei publice parlamentare.
 • Expertiză calificată pentru training-uri in domeniile: dezvoltarea competentelor în domeniul resurselor umane, comportament si abilitati manageriale, managementul resurselor umane, comunicare interculturala si interactiune, transparență și integritate în sistemul public.

 

Nicoleta este un lector foarte bine pregatit, cu o experienta incontestabila, care va poate raspunde la cele mai dificile intrebari legate de resursele umane și de domeniile de competență ale acesteia.

Traian Ionel

Traian Ionel are o îndelungată și valoroasă experiență profesională în domeniul resurselor umane și al formării profesionale, fiind și lector acreditat CNFPA (ANC). Ȋn ultimii 12 ani a deținut funcția de Director Resurse Umane, fiind responsabil cu dezvoltarea și implementarea de planuri și programe de resurse umane care să asigure utilizarea cea mai eficientă a resursei umane.

Experiența sa este completată de obținerea de certificate pentru Manager Resurse Umane și Inspector Resurse Umane eliberate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației și Cercetării. Prin participarea la cursul susținut de Traian Ionel, veți învăța tot ceea ce trebuie să știți pentru a putea gestiona în mod corect din punct de vedere legislativ, activitățile din cadrul departamentului de Resurse Umane.

Cursul are un pronuntat caracter practic aplicativ, pe timpul desfășurării acestuia existând un real și permanent feed-back între lector și cursanți.

 

Mihaela Zgripcea

Mihaela Zgripcea este avocat din anul 2004, inscrisa in Baroul Bucuresti, cu o activitatea profesionala in care predomina asistenta si reprezentarea in faza de mediere sau in fata instantelor de judecata sau  in cadrul litigiilor civile, de contencios administrativ, comerciale si de dreptul muncii.

Mihaela este avocet stagiar si colaborator in cadrul mai multor cabinete de avocatura  asistand si reprezentand  in fata instantelor de judecata, atat persone fizice, cat si juridice, pe procese legate de contenciosul administrativ, unde, de cele mai multe ori, a avut castig de cauza.

Mihaela este absolventa  unui curs de formator de formatori, absolventa cursurilor de mediere si in curs de obtinere a autorizarii ca mediator in procese civile, administrative si altele.

Alina Boanta

          Boanta Ioana-Alina este avocat pledant in domeniul drept civil, drept comercial, drept administrative si drept contraventional.

Doamna Boanta este titular al Cabinetului de Avocat Boantă Ioana-Alina, avocat definitiv si membru al Baroului Bucuresti si a Uniunii Nationale a Barourilor din Romania incepand cu anul 2005.

Boanta Alina oferă servicii juridice complete atat persoanelor fizice cat şi persoanelor juridice in domeniul administrativ si contencios administrativ, reprezinta partile in diferite procese administrative si civile.

A absolvit cursuri de specializare pentru ocupatia  formator de formator. Urmeaza cursuri de pregatire profesionala continua organizate de INNPPA, Baroul Bucuresti si alte institutii specializate in domeniul pregatirii profesionale continue a avocatilor.

Gabriel Zaharia

 

Gabriel Zaharia este evaluator de proiecte cu finantare europeana de 10 ani, perioada in care a evaluat peste 500 de cereri de finantare in cadrul programelor PHARE (Asistenta Sociala si Resurse Umane), POSCCE (Energie Regenerabila), POR, POSDRU, PODCA, CBC Romania – Ucraina – Moldova, CBC Romania – Bulgaria, Bazinul Marii Negre 2007-2013 atat din punct de vedere tehnic cat si financiar.

Gabriel Zaharia este un cunoscut consultant in proiectele internationale avand o experienta de 12 ani in management de proiect, achizitii publice, monitorizare si evaluare in domeniile: administratiei publice locale, asistentei sociale, dezvoltarii resurselor umane, dezvoltarii regionale si cooperarii transfrontaliere.

Experienta sa include coordonarea si supervizarea proiectelor finantate de Uniunea Europeana, atat pentru autoritati publice locale, cat si pentru mari operatori privati, in particular si pozitia de Team Leader pentru proiectul “Intarirea Capacitatii Institutionale a Sistemului de Control Ex-Ante in Domeniul Achizitilor Publice”, proiect finantat prin Facilitatea de Tranzitie 2007, Beneficiar: Unitatea pentru Coordonarea si Verificarea Achizitiilor Publice, Ministerul Finantelor Publice.

Gabriel a urmat numeroase cursuri de specializare in domeniul fondurilor structurale, managementului de proiect, evaluare si monitorizare in Romania, Croatia, Germania si Belgia.

Gabriel Zaharia este trainer autorizat CNFPA pentru Manager de Proiect, Expert Accesare Fonduri Structurale si de Coeziune, Analiza Cost Beneficiu, Expert Achiziti Publice, Evaluator proiecte.

 

Elena Gospodin

Doamna Gospodin este, in momentul de fata, Seful Serviciului Financiar-Contabilitate, in cadrul ANFP (Agentia Nationala a Functionarilor Publici). Are o experienta de peste 20 de ani in domeniul contabilitatii, stiind sa explice nuantele specifice existente in acest domeniu.

 

Doamna Elena Gospodin este Formator acreditat pe partea de Investitii publice-oportunitati si abordari, – Executarea silita a creantelor fiscale – Contabilitatea proiectelor cu finantare din fonduri externe nerambursabile – Managementul financiar in institutiile publice,  – Contabilitatea si gestiunea financiara a institutiilor publice

 

Cursuri urmate: 

 • Curs “Administratia publica intre descentralizare si finantarea prin bugete locale”
 • Curs “Abordari moderne privind bugetarea si finantarea institutiilor publice”
 • Curs “Imbunatatirea organizarii si performantei sistemului de contabilitate publica in Romania”
 • MASTER – Contabilitate, Control si Expertiza

 

Stefania Terkel

Formator certificat la nivel național, Terkel Stefania a urmat numeroase cursuri de specialitate în domeniile Negociere și Soluționarea Conflictelor, Leadership și Management, Leadership Civic.

Printre calitățile care o recomandă pe domnișoara Terkel ca formator se numără capacitatea de a relaționa în mod rapid și direct cu oamenii, dar și abilitatea de a anticipa și întâmpina nevoile celor cu care intră în contact.

Cu o experiență semnificativă în comunicare și vânzări, Stefania Terkel  consideră a fi foarte importante exemplele și referirile la lumea reală, situațiile concrete și recomandările pragmatice. De-a lungul întregii sale activități profesionale, a demonstrat abilități de negociator-mediator și tact în abordarea situațiilor neprevăzute și conflictuale.

Din dorinta și plăcerea de a învăța, de a se perfecționa continuu, și-a dezvoltat permanent propriile competențe de formator, adoptând în permanență un comportament eminamente optimist și constructiv.

Adresa

Contact

Secretariat

Telefon: 0755.250.630

Fax: 031.005.02.01

Email: office@trainingpartener.ro

Email: inscrieri@trainingpartener.ro