IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE CONTROL INTERN MANAGERIAL VIABIL

Vrei ca institutia ta sa implementeze cu succes Standardele de Control Managerial Intern? Vrei sa fii pregatit in eventualitatea unui control al Curtii de Conturi sau a oricarei alte institutii a statului?

Daca raspunsul este DA, participa la cursul organizat de Harrison dedicat implementarii Sistemului de Control Managerial Intern !

Cine poate participa?

Managerii care au obligația implementării Sistemului de Control Managerial – SCIM în entitățile publice, în conformitate cu OMFP nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entitățile publice și pentru dezvoltarea sistemelor de control managerial, OMFP nr.1389/2006 și OMFP nr.1649/2011 pentru modificarea și completarea OMFP nr.946/2005.

 

SESIUNI DESFASURARE 
17.08-22.08.201531.08-05.09.2015 EFORIE NORD – Hotel VeraMOIECIU DE SUS – Hotel Mistral

 

Ce va propunem?

 •   Un lector cu experienta in consultanta de implementare de Sistem de Control Intern Managerial;
 •   O programa atractiva, dedicata in proportie de 80% exemplelor si modelelor de urmat in implementarea standardelor;
 •   Model de implementare a SCIM  –  abordare pe fiecare standard in parte;
 •   Completarea chestionarelor de autoevaluare; Interpretarea rezultatelor autoevaluarii;
 •   Propunerea masurilor de imbunatatire;
 •   Raportari trimestriale si anuale cu privire la implementarea sistemului de control intern/managerial;
 •   Transmiterea raportarilor trimestriale entitatilor publice ierarhic superioare, cu respectarea formatelor standard si a termenelor de raportare.
 •   Continutul informatiilor din raportul anual.

 

 

Tematica

 • Intocmirea Chestionarului de autoevaluare; Elaborarea Situatiei sintetice a rezultatelor autoevaluarii; Modul de completare a Raportului anual privind SCM.
 • Elaborarea si actualizarea programului de dezvoltare a SCM; Model Program;
 • Elaborarea Codului de Conduita Etica – metodologie si exemplu practic (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 1);
 • Elaborarea fiselor de post, matrice responsabilitati, grafice de circulatie documente –metodologie si exemple (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 2);
 • Aplicarea Standardului de Control Intern nr. 4 –Functii sensibile. Inventar functii sensibile. Stabilire si continut politica de rotatie a salariatilor;
 • Definirea obiectivelor organizatiei astfel incat sa corespunda pachetului de cerinte SMART – exemplu practic (aplicarea Standardului de Control Intern nr.7);
 • Elaborarea planurilor strategice si anuale – metodologie si exemplu practic (aplicarea Standardului de Control intern nr. 8);
 • Managementul riscului. Elaborarea registrului riscurilor – exemplu practic (aplicarea Standardului de Control Intern nr.11);
 • Aplicarea Standardului de Control intern nr. 16 –Semnalarea neregularitatilor. Procedura semnalare neregularitati. Exemplificare.
 • Elaborarea procedurilor scrise (aplicarea Standardului de Control Intern nr. 17);
 • Aplicarea Standardului de Control intern nr. 18 –Separarea atributiilor. Exemplu practic.
 • Aplicarea Standardului de Control intern nr. 22 –Strategii de control. Exemplificare.
 • Procedee si tehnici de control financiar; Controlul financiar preventiv; Organizarea controlului financiar preventiv;Continutul controlului financiar preventiv; Procedura de control financiar preventiv propriu; Exemplu practic;
 • Evaluarea stadiului de implementare a SCM, respectiv, intocmirea Situatiei centralizatoare, trimestriala si anuala, privind stadiul implementarii SCM;

Costuri

 • Cost curs: 990 lei
 • Cost cazare: 1790 lei/sgl

Persoana de contact

Diana Dutu – 0770.170.868

Adresa

Contact

Secretariat

Telefon: 0755.250.630

Fax: 031.005.02.01

Email: office@trainingpartener.ro

Email: inscrieri@trainingpartener.ro