MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE IN INSTITUTIILE PUBLICE

Orice organizatie dispune de mai multe tipuri de resurse, dintre care cea umana este cea mai pretioasa si eficienta.  Diferenta dintre “resursa umana ” si “personal” rezida din orientarea diferita a celor doua filosofii si anume: daca ne referim la “personal” – ne referim la angajatii organizatiei ca factor definit si finit  atunci fiecare are locul definit, intrebuinatarea sa si nu putem sa ne asteptam la mai mult.
RU reprezinta organizatia – oamenii reprezinta o resursa comuna, resursa cheie, o resursa vitala de azi si de maine a tuturor organizatiilor, care asigura supravietuirea, dezvoltarea si succesul competitiv al acestora.
Astfel, investitia in managementul Resurselor Umane reprezinta una dintre cele mai importante investitii ale unei organizatii, ale carei rezultate devin tot mai evidente in timp. Investitia in oameni s-a dovedit a fi calea cea mai sigura de a garanta supravietuirea unei organizatii sau de a asigura competitivitatea si viitorul acesteia. Cursul manager resurse umane este singurul care va poate oferi toate aceste avantaje.

SESIUNI DESFASURARE

13.07-18.07.2015 EFORIE NORD – Hotel Vera
24.08-29.08.2015  MAMAIA – Hotel Riviera

Descarca formular de inscriere

 

Tematica

  • Introducere in domeniul managementului resurselor umane
  • Omul, figura centrala a managementului resurselor umane; Elemente de psihologie utile in managementul resurselor umane
  • Consilierea celorlalti manageri in probleme de resurse umane
  • Coordonarea desfăsurării activitătilor de resurse umane
  • Politici si strategii de resurse umane. Costuri ale nefolosirii strategiilor de resurse umane
  • Politica de recrutare si angajare. Inductia personalului si integrarea la locul de muncă
  • Elemente comune si diferente specifice – sector public vs. sector privat. Studiu de caz – Procedura de recrutare/Procedura de angajare
  • Raportul de munca vs. raportul de serviciu. Modificări, suspendări, detasări. Institutia transferului.
  • Căile de încetare a angajării salariatilor.
  • Politica de evaluare a performantelor profesionale.
  • Politica de promovare. Joc de rol: Dezvoltarea carierei
  • Politica de formare profesională si instruire organizatională
  • Politica de salarizare a personalului. Bugetul de personal si norme de planificare a fortei de munca si a fondului de salarii
  • Monitorizarea costurilor de personal. Analiza si prognoza pentru eficientizarea fortei de munca.
  • Organizarea ergonomică a muncii. ROI, ROF, organigramă, fise de post
  • Studiu de caz: reorganizarea muncii
  • Timpul de muncă si timpul de odihnă
  • Politica de sănătate si securitate în muncă. Situatii de urgentă.
  • Proceduri interne în domeniile securitătii si sănătătii în muncă si a situatiilor de urgentă.
  • Monitorizarea sistemului de relatii de muncă al organizatiei. Dialogul social si conflictele de muncă
  • Studiu de caz: Participarea la negocierea cu sindicatele
  • Răspunderea juridică în raporturile de muncă/de serviciu. Jurisdictia muncii
  • Organizarea activitătii si coordonarea personalului compartimentului de resurse umane.
  • Atributii ale managerului de resurse umane
  • Control managerial intern la nivelul compartimentului de resurse umane

Cunostinte dobandite

 1. Elaborararea strategiei de resurse umane si a unor competente manageriale;
 2. Coordonarea elaborarii politicilor si programelor de resurse umane, coordonarea desfasurarii activitatilor de resurse umane;
 3. Monitorizarea sistemului de relatii de munca al organizatiei si a celor de negociator in conflictele de munca;
 4. Auditul in resurse umane si elaborarea unui sistem strategic de abordare a schimbarii;
 5. Organizarea activitatii departamentului de resurse umane si coordonarii personalului din departamentul de resurse umane;
 6. Organizarea interna sau cu furnizori de formare externi a unei activitati de formare si perfectionare continua a personalului in vederea dezvolatrii carierei si a unui management al potentialului de inlocuire;
 7. Identificarea tipului de cultura al unei organizatii si de conducere a unui proces de schimbare a culturii unei organizatii

Costuri

 • Cost curs: 990 lei
 • Cost cazare: 1790 lei/sgl

Persoana de contact

Diana Dutu – 0770.170.868

Adresa

Contact

Secretariat

Telefon: 0755.250.630

Fax: 031.005.02.01

Email: office@trainingpartener.ro

Email: inscrieri@trainingpartener.ro