SCRIEREA PROIECTELOR CU FINANTARE EUROPEANA 2014-2020

Cursul va garanteaza suportul tehnic necesar intelegerii si implementarii corecte a prevederilor legale in materia  fondurilor europene pentru perioada programatica 2014-2020.

Cursul are un caracter practic si vine in intampinarea tuturor persoanelor care doresc sa faca parte din echipe de scriere si implementare a proiectelor finantate din fonduri structurale. De asemenea, cursul prezinta intr-o forma structurata si usor de asimilat structura institutionala, cadrul programatic si etapele realizarii unui astfel de proiect.

Un accent deosebit in acest curs va fi pus pe evaluarea Ghidului Solicitantului si a criteriilor de eligibilitate, precum si corelarea acestora cu nevoile de dezvoltare identificate de beneficiar.

Trainerii sunt consultanti cu experienta in scrierea si implementarea de proiecte, precum si evaluatori ai proiectelor finantate in cadrul finantarii

SESIUNI DESFASURARE
20.07-25.07.201527.07.-03.08.201510.08-15.08.2015   MAMAIA – Hotel RivieraEFORIE NORD – Hotel SiriusEFORIE NORD – Hotel Sirius

 

Descarca formular de inscriere

Obiective:– Cunoasterea cadrului programatic si institutional de accesare al fondurilor europene in Romania;- Cunoasterea normelor legislative nationale si europene in domeniul accesarii fondurilor europene;- Evaluarea Ghidului Solicitantului si a criteriilor de eligibilitate;- Scrierea cererii de finantare;

– Cunoasterea etapelor realizarii unui proiect;

– Cunoasterea regulilor de monitorizare si control;

– Realizarea analizei Cost-Beneficiu conform cerintelor europene

– Cunoasterea politicilor de achizitii publice necesare derularii proiectelor;

– Insusirea deprinderilor privind incheierea contractului de finantare

Tematica:- Identificarea surselor de finantare;- Finantare/grant;- Echipa de proiect;- Definirea elementelor de baza ale unui proiect: analiza nevoilor, stabilirea obiectivelor, stabilirea rezultatelor, definirea  activitatilor. Elaborarea cererii de finantare: studiu de fezabilitate si/ sau memoriu justificativ. Analiza cost-beneficiu: analiza economica, analiza financiara, analiza riscurilor;

– Planificarea activitatilor proiectului;

– Planificarea bugetului;

– Realizarea procedurilor de achizitii pentru proiect;

– Evaluarea si monitorizarea proiectului;

– Relatia cu finantatorul;

– Implementarea proiectului.

 

Descarca formular de inscriere

Adresa

Contact

Secretariat

Telefon: 0755.250.630

Fax: 031.005.02.01

Email: office@trainingpartener.ro

Email: inscrieri@trainingpartener.ro